Toimistotyö

Kohderyhmät ja kriteerit

Voidaksesi hakea Helsingin kaupungin palkkatukipaikkoja tulee sinun olla:

 • helsinkiläinen
 • ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi
 • työllistymissuunnitelmassasi on merkintä palkkatukioikeudesta
 • edellisestä palkkatukijaksostasi on kulunut vähintään kaksi vuotta

sekä YKSI alla olevista Helsingin kaupungin palkkatuen kohderyhmäkriteereistä tulee täyttyä:

 • Ammattiin valmistunut tai tutkinnon suorittanut alle 30-vuotiaat. Lisäksi edellytetään alle 25-vuotiailta 6 kk ja 25–29-vuotiailta 12 kk työttömyyttä.
 • Vähintään 300 pv työttömyyden perusteella maksettua työmarkkinatukea saaneet.
 • Velvoitetyöllistettävät. 57-vuotiaat ja yli.
 • TYP. Työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa vähintään puoli vuotta olleet henkilöt.

Jos et ole varma täytätkö palkkatuelle annetut kriteerit, voit olla yhteydessä omaan TE-asiantuntijaasi Oma asiointi- palvelun kautta tai soittamalla TE-palveluiden henkilöasiakkaan puhelinpalveluun.

Toimintaohjeet:  

 • Tarkista mahdollisuutesi palkkatukeen TE-toimistosta 
 • Tarkista Helsingin kaupungin palkkatuen kohderyhmäkriteerit 
 • Katso avoimet palkkatukityöpaikat sivuiltamme ja löydä sinua kiinnostava työpaikka 
 • Laita CV ja työhakemuksesi palkkatukityöpaikan ilmoituksessa kerrottuun sähköpostiosoitteeseen.  

Tarkempia tietoja avoimesta työpaikoista tai jos tarvitset apua palkkatukipaikan hakuun voit soittaa meidän neuvontanumeroomme 09 310 36107 ma-pe klo: 10–15. 

Palkkatukityöpaikat

Toimistosihteeri 

Työtehtävä: tilaus, laskujen tarkastus, skannaus, arkistointi, kokoussihteeriys ym. toimistotehtävät. Edellytykset tehtävän hoitamiseksi: kokemusta toimistotyöstä, Atk-taidot, tarkkuus tiliöinneissä sekä hyvät vuorovaikutustaidot ja sujuva suomen kieli suullisesti ja kirjallisesti. 36h 15min.

 • Hallinnon toimistopalvelut2, Henna Lehto henna.lehto(a)hel.fi
  • Päivätyö,  haku päättyy 12.03.2021

 

Taloussihteeri  

 

Työtehtävä: Tehtävä pitää sisällään työsuhdematkalippuetujen ja työmatkaseteleiden hakemusten käsittelyä. Työssä tarkistetaan etuuden edellytysten täyttyminen ja tietojen päivitys järjestelmiin. Matkalippujen postittaminen sekä päätösten ilmoittaminen hakijoille. Työssä hoidetaan myös seteleiden perintä ja niiden laskutus sekä tuotetaan erilaisia raportteja. Edellytykset tehtävän hoitamiseksi: Merkonomi tai muu vastaava tutkinto. Edellytämme hyvää suomen kirjallista ja suullisia taitoja. Hyviä vuorovaikutus sekä yhteistyötaitoja. 36h 15min. 

 • Taloushallintopalvelu, Harri Numminen harri.numminen(a)hel.fi
  • Päivätyö, 2258,22 €/kk, haku päättyy 15.02.2021

 

Palkkasihteeri 


Haemme palkkahallinnon palveluihin Sosiaali- ja terveystoimialan palvelualueelle palkkasihteeriä. Työhön perehdytetään ja aluksi sisältää myös arkistointia, tallennustyötä ja muita avustettavia palkkasihteerin tehtäviä. Odotamme sinulta motivoitunutta ja oma-aloitteista työotetta. Työ vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta. Työ edellyttää kykyä oppia käyttämään työssä tarvittavia järjestelmiä. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä ja kehittämismyönteisyyttä. Työaika 36 h 15min. 

 • Sote palvelualue, Taloushallintopalvelu, Nina Salonen nina.salonen(a)hel.fi 
  • Päivätyö, palkka 2258,22 €/kk, haku päättyy 8.2.2021 

 

Lukiosihteeri 


Työtehtävät: asiakaspalvelu ja yleiset toimistopalvelun tehtävät. Lomakepäätösten ja muiden asiakirjojen käsittely. Toimistotarvikevaraston hoito. Vierastarjoilun järjestäminen. Edellytykset: merkonomin tutkinto tai vastaavat tiedot. Hyvä englannin kielen taito. Työaika 36 h 15min. 

 • Kallion lukio, Auli Syrenius auli.syrenius(a)hel.fi 
  • Päivätyö, palkka 2237,18 €/kk, haku päättyy 21.2.2021 

 

Arkistonhoitaja 


Työtehtävät: asiakaspalvelutehtävät ja arkiston ylläpito; potilasasiakirjojen järjestäminen ja hoitaminen yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa, asiakasneuvonta infopisteessä, erilaisten muiden toimisto- / avustavien tehtävien tekeminen, mm. ovien avaus / sulku, huoltopyyntöjen käsittely, postin jako ym. Edellytykset: yhteistyökyky, asiakaspalveluhenkisyys, suomen kielen suullinen ja kirjallinen osaaminen. Tietoteknisistä taidoista on hyötyä (sähköpostin käsittely, Word, Excel) taito. Työaika 36 h 15min. 

 • Viiskulman terveysasema, Hanna Kangas hanna.E.kangas(a)hel.fi 
  • Päivätyö, palkka 1824,24 €/kk, haku päättyy 28.2.2021.

Toimistotyöntekijä

Toimistotyön tehtävät pitävät sisällään mm. kotihoidon ohjaajia ja kotihoitotiimejä auttavia toimistotyön tehtäviä esim. kopiointi, ohjeiden laminointi, tietosuojajätteen kerääminen tietosuojajäteastioihin, pesulasta tulevan puhtaan pyykin lajittelu ja järjestäminen, varastojen järjestäminen, toimistotarvike- ja hoitotarviketuotteiden tarkistaminen ja purku varastoihin. Edellytykset tehtävän hoitamiseksi: toimistotyön osaaminen, hyvät asiakaspalvelutaidot ja tiimityöskentelyn taidot. Word ja Excel osaaminen. Viikkotyöaika 38h 15min.

 • Itäinen kotihoitoyksikkö Kivikko1-2 ja Kontula2, Riitta Poikonen riitta.poikonen(a)hel.fi
  • päivätyö, palkka 2153,26 €/kk, haku päättyy 7.3.2021.

Toimistotyötekijä

Työtehtävä: erilaiset toimistolla tehtävät työt, kuten kopiointia, ohjeiden laminointia sekä muuta kotihoidon ohjaajia ja kotihoitotiimejä avustavaa työtä. Työvaatteiden lajittelu kokojärjestykseen ja pukuhuoneen ja varastojen järjestely. Edellytykset tehtävän hoitamiseksi: tehtävässä tarvitaan tietokoneosaamista (Word, Excel-osaaminen), kykyä tehdä työtä toimistolla ja yhteistyötaitoja. Viikkotyöaika 38h 15min.

 • Itäinen kotihoito Kivikko2, Myllypuro1-2, Riitta Poikonen riitta.poikonen(a)hel.fi
  • päivätyö, palkka 2153,26 €/kk, haku päättyy 7.3.2021.

PALAA TAKAISIN