Servicetorget för sysselsättning 

Servicetorget för sysselsättning är ett serviceställe med personlig rådgivning i frågor kring arbetssökning och utbildning. Det är avsett för arbetssökande. På servicetorget hjälper medarbetarna arbetssökande med att söka arbete, överväga utbildningsalternativ och förtydliga sina planer för framtiden. På servicetorget arrangeras även olika gruppevenemang kring utbildning, digitala kunskaper och arbetssökning. I regelbundna rekryteringsevenemang kan du träffa arbetsgivare och får höra om arbetsmöjligheter.

Servicetorget för sysselsättning är ett gemensamt projekt med Nylands arbets- och näringsbyrån och sysselsättningstjänster i Esbo, Helsingfors och Vanda.  Serviceställena finns på Iso Omena servicetorg i Esbo, entrehallen till arbets- och näringsbyrån i Böle i Helsingfors och i TYP:s lokaler på Fernissagatan i Vanda. På varje servicetorget för sysselsättning arbetar personal från såväl arbets- och näringsbyrån som städernas sysselsättningstjänster.