Palvelut maahanmuuttajille

Hyödyllisiä linkkejä

Maahanmuuttovirasto – Maahanmuuttoviraston tehtävänä on myöntää oleskelulupia Suomeen tuleville ulkomaalaisille kuten opiskelijoille, työntekijöille, yrittäjille ja Suomeen perhesiteen perusteella muuttaville sekä rekisteröidä EU-kansalaisen oleskeluoikeuden.

Maahanmuuttovirasto käsittelee Suomesta kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden turvapaikkahakemukset sekä ohjaa ja suunnittelee turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toimintaa.

Maahanmuuttovirasto ylläpitää myös kahta vastaanottokeskusta. Lisäksi virasto myöntää muukalaispasseja ja pakolaisen matkustusasiakirjoja sekä päättää käännyttämisestä, karkottamisesta, pääsyn epäämisestä ja maahantulokiellosta.

Maahanmuuttoviraston tehtäviin kuuluu myös vastata kansalaisuushakemuksista, -ilmoituksista ja -selvityksistä ja ulkomaalaisrekisterin sekä ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) ylläpidosta.

 

International House Helsinki – International House Helsinki tarjoaa valtaosan maahanmuuttajien tarvitsemista alkuvaiheen
neuvonta- ja viranomaispalveluista saman katon alta.

Pakolaisavun Kurvi-toiminta – Pakolaisavun Kurvi-toiminnon ohjaajat tukevat maahan muuttaneita nuoria aikuisia hyödyntämään omia voimavarojaan sekä löytämään elämälle mielekkään suunnan. Toimimme jalkautuvan työn keinoin – autamme siellä, missä apua tarvitaan. Kurvi tarjoaa päivystysluontoisesti apua, tukea ja neuvontaa ulkomaalaislupiin ja maahanmuuttoon liittyvissä erityiskysymyksissä.

Finnish courses – Etsi suomen kielen kursseja.

InfoFinland – Sisältää paljon hyödyllistä tietoa maahanmuuttajille monella eri kielellä. Tietoa löydät mm. suomalaisesta yhteiskunnasta, asumisesta, koulutuksesta ja terveydestä sekä ongelma tilanteista.

 

 

Itsenäiseen suomen kielen opetteluun

Suomi taskussa – Katso erilaisia videoita (apukielinä englanti/arabia/farsi/dari)

Puhtaan – Opettele puhekieltä

Kotisuomessa.fi – Tee tehtäviä

Papunet – Harjoittele ostamista ja maksamista

Sinä osaat! Suomen kieltä kaikille – Katso Youtube-videoilta helppoa suomea

Ylen oppimisen kielikurssivalikoima – Arkielämän suomea, videoita ja tehtäviä

Stadin osaamiskeskus

Stadin osaamiskeskus – tarjoamiin koulutuksiin ja palveluihin voivat hakea yli 17-vuotiaat helsinkiläiset maahanmuuttajat. Osaamiskartoitukseen ohjaudutaan TE-toimiston tai Helsingin TYP:n kautta. Ammatilliset polut kestävät 3-12 kk. Ammatillisella polulla hankittu osaaminen voidaan tunnustaa osaksi ammatillista perustutkintoa. Polut ovat työvoimapoliittista koulutusta.

Kaikki polut sisältävät alan perusteita, vaativampia tehtäviä osaavammille, suomen kielen opetusta sekä jatkosuunnitelman ja jatko-ohjauksen. Mikäli kiinnostuit, niin ota asia puheeksi oman TE-asiantuntijasi kanssa.

 

Women to Work – hanke

Women to work-projekti on Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden toteuttama hanke, jonka tavoitteena on löytää maahan muuttaneelle työttömälle naisasiakkaalle uusi jatkosuunnitelma.

Projektin kohderyhmää ovat somalin-, arabian- ja venäjänkieliset naisasiakkaat.

Women to work-projektin ryhmissä asiakkaat pääsevät pohtimaan kokonaisvaltaisesti omaa tilannettaan ja monipuolisella tuella etsimään siihen ratkaisua. Tavoite on, että kotona olleet naiset löytävät tiensä koulutukseen, kielikoulutukseen, työkokeiluun, osa- tai kokoaikatyöhön, kuntouttavaan työtoimintaan tai muuhun palveluun.

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Lisätietoja:

Tanja Namrood Projektisuunnittelija
p. 040-1483801
[email protected]

Tukea työnhakuun yhdistyksiltä

Monika Naiset liitto ry –  Monika-Naiset liitto ry on valtakunnallinen, sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, joka edistää maahanmuuttajataustaisten naisten tasa-arvoista asemaa ja osallisuutta Suomessa sekä ennaltaehkäisee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.  

Suomen pakolaisapu – Suomen Pakolaisapu ry on Suomen suurin pakolais- ja siirtolaiskysymyksiin erikoistunut asiantuntijajärjestö. 

Auroras verkosto  – Auroras on valtakunnallinen verkosto, joka tukee maahan muuttaneiden, koulutettujen naisten ja maahan muuttaneiden kotiäitien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Verkosto järjestää työelämäaiheista yksilö- ja ryhmämentorointia eri puolilla Suomea.

Nicehearts ry – Nicehearts ry on vuonna 2001 perustettu tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys, jonka tavoitteena on mahdollistaa, että tytöt, naiset sekä sellaisiksi itsensä kokevat löytävät oman paikkansa yhteiskunnassa sen tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina jäseninä.

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry – Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry (lyhenne SVK) on keväällä 2015 rekisteröity ruohonjuuitasolla toimiva valtakunnallinen järjestö. 

Irakin Naisten Yhdistys ry – Irakin Naisten Yhdistys ry (INY) on kansalaisjärjestö, joka tukee itä-Helsinkiläisten maahanmuuttajanaisten kotoutumista, työllistymistä ja hyvinvointia. Järjestö tekee työtä erityisesti itä-Helsinkiläisten nuorten naisten kotoutumiseksi, ja tarjoaa heille neuvontaa muun muassa suomalaisesta palvelujärjestelmästä sekä auttaa työnhaussa. 

Materiaalit