Muut alat

Kohderyhmät ja kriteerit

Voidaksesi hakea Helsingin kaupungin palkkatukipaikkoja tulee sinun olla:

 • helsinkiläinen
 • ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi
 • työllistymissuunnitelmassasi on merkintä palkkatukioikeudesta
 • edellisestä palkkatukijaksostasi on kulunut vähintään kaksi vuotta

sekä YKSI alla olevista Helsingin kaupungin palkkatuen kohderyhmäkriteereistä tulee täyttyä:

 • Ammattiin valmistunut tai tutkinnon suorittanut alle 30-vuotiaat. Lisäksi edellytetään alle 25-vuotiailta 6 kk ja 25–29-vuotiailta 12 kk työttömyyttä.
 • Vähintään 300 pv työttömyyden perusteella maksettua työmarkkinatukea saaneet.
 • Velvoitetyöllistettävät. 57-vuotiaat ja yli.
 • TYP. Työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa vähintään puoli vuotta olleet henkilöt.

Jos et ole varma täytätkö palkkatuelle annetut kriteerit, voit olla yhteydessä omaan TE-asiantuntijaasi Oma asiointi- palvelun kautta tai soittamalla TE-palveluiden henkilöasiakkaan puhelinpalveluun.

Toimintaohjeet:  

 • Tarkista mahdollisuutesi palkkatukeen TE-toimistosta 
 • Tarkista Helsingin kaupungin palkkatuen kohderyhmäkriteerit 
 • Katso avoimet palkkatukityöpaikat sivuiltamme ja löydä sinua kiinnostava työpaikka 
 • Laita CV ja työhakemuksesi palkkatukityöpaikan ilmoituksessa kerrottuun sähköpostiosoitteeseen.  

Tarkempia tietoja avoimesta työpaikoista tai jos tarvitset apua palkkatukipaikan hakuun voit soittaa meidän neuvontanumeroomme 09 310 36107 ma-pe klo: 10–15. 

Palkkatukityöpaikat

Ammattimies 

Ammattimiehen tehtävät Munkkiniemi 1-3 lähipalvelualueilla. Työaika: 38 h 15 min    

Kotihoidon toimistossa erilaiset pienet kunnossapitotehtävät, järjestelyt. Kotihoidon polkupyörien huolto, kotihoidon autojen käyttö huollossa, pesussa, renkaanvaihdossa, tankkauksessa jne. Apuvälineiden ja tavaroiden kuljetusta ja asennusta ym. erilaisia avustavia tehtäviä, asiakkaiden saattoja. Edellytykset: Ajokortti ja hyvä ajotaito. Kyky hoitaa sovitut työtehtävät ajallaan itsenäisesti, kykyä omatoimisuuteen, joustavuuteen. Tehtävien hoito vaatii asiallista käytöstä, siistiä ulkoista olemusta ja suomen kielen taitoa. Työaika 38h 15min 

 • Lounainen kotihoito, Maria Kauppinen maria.kauppinen(a)hel.fi
  • Päivätyö, 2053 €/kk, haku päättyy 11.03.2021

 

 Huoltomies 

Työtehtävä: Tilapäisasumisen yksikön huoltomiehen työtehtävät, tukikohtana Kumppanuustalo Hanna. Tilapäisasumisen tiimiin kuuluu lisäksi kaksi sosiaaliohjaajaa. Asuinhuoneistojen kunnon tarkastaminen vuokralaisen vaihtuessa, pienet huolto- ja siivoustehtävät, huoltotarpeiden ilmoittaminen eteenpäin, avainten kuljetus avainliikkeen ja vuokranantajan välillä, muut vuokranantajantahon läsnäoloa vaativat työtehtävät sote-toimialan välivuokratuissa taloissa. Kumppanuustalo Hannassa avustavat tehtävät sovitusti. Näitä työtehtäviä voivat olla esimerkiksi avaintenhallinta, pienet korjaustyöt, turvallisuusasiat sekä verkostoyhteistyö. Hannassa työtehtävät räätälöidään työntekijän vahvuuksien mukaan. Edellytykset tehtävän hoitamiseksi: Sopiva koulutus ja kokemus vastaavanlaisista työtehtävistä ja alalta. Valitun henkilön tulee olla itseohjautuva, aloitekykyinen sekä tiimityöskentelijä. Tehtävä edellyttää hyvää suomen kielen taitoa sekä tietoteknistä osaamista. 38h 15min

 • Kumppanuustalo Hanna, Jaana Turpeinen jaana.turpeinen(a)hel.fi
  • Päivätyö, 2141.84 €/kk, haku päättyy 12.03.2021

Ompelun ohjaaja

Asukastalossa työhön kuuluu mm. eri-ikäisten ja eri kulttuuritaustaisten (alaikäiset, aikuiset, seniorit) kävijöiden ja työkokeilijoiden sekä erilaisten harjoittelijoiden opastaminen ja ohjaaminen sekä kävijöiden huomioiminen. Tehtävä painottuu käsityöpajan ja luovien toimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi työhön liittyy yhteistyö opiskelijoiden ja talon toimintaa koordinoivan ohjaajan kanssa, tarvittaessa talon esittely ryhmille sekä muut asukastalon tehtävät. Työ saattaa sisältää useamman asukastalon tehtäviä. Edellytyksenä amk-tutkinto tai vastaava soveltuvasti, hyvät vuorovaikutustaidot, halua työskennellä eri-ikäisten ihmisten kanssa, hyvä suomen kieli. Kävijöistä ja työtehtävistä riippuen voidaan edellyttää rikostaustaotteen esittämistä. Työaika 38 h 15min. 

 • Ei haussa tällä hetkellä

  Rakennusmestari  

  Ylläpitoyksikkö. Liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnoimien kiinteistöjen kunnossapitotöiden suunnittelu ja aikataulutus yhdessä tiimiesimiehen kanssa. Edellytykset tehtävän hoitamiseksi, rakennusmestarin tai vastaava tutkinto. Kokemusta sekä vanhojen että uudempien kiinteistöjen kunnossapidosta. Työaika 38 h 15min. 

  • Vuosaaren verstas, Harri Uusimäki harri.uusimaki(a)hel.f
   • Päivätyö, palkka 2700 €/kk, haku päättyy 31.01.2021 

  Tutkija 

  Työtehtävä: tutkija tarkastaa esinetietokannan luettelointitietoja kokoelmahallintajärjestelmän vaihtoa varten. Pääasiallinen työtehtävä on tietojen yhdenmukaistaminen ennen migraatiota. Työ edellyttää tarkkuutta ja pitkäjänteisyyttä. Tutkija osallistuu lisäksi mahdollisiin muihin kokoelmaprojekteihin. Ensisijainen työpiste on Vantaan Turvalaaksossa sijaitseva kokoelmakeskus. Edellytykset tehtävän hoitamiseksi, Korkeakoulututkinto, pääaineena historia-alan oppiaine tai kansatiede. Kokemus arkisto-, kirjasto- ja/tai museotyöstä ja kokoelmahallintajärjestelmistä on eduksi. Työsuhde edellyttää lisäksi Suomen pankin vaatimia luotettavuus- ja turvallisuusselvityksiä, jotka museo teettää valinnan jälkeen. Työaika 36 h 15min. 

  • Helsingin kaupunginmuseo, Elina Kallio elina.kallio(a)hel.fi 
   • päivätyö, palkka 2935 €/kk, haku päättyy 29.01.2021 

  Työtehtävä: tutkijan pääasiallisena tehtävänä on historiallisen ajan löytöjen läpikäynti ja luettelointi löytötietokantaan. Tutkija osallistuu tarvittaessa myös muuhun kulttuuriympäristötiimin kenttä- ja toimistotyöhön. Edellytykset tehtävän hoitamiseksi: Korkeakoulututkinto pääaineena arkeologia. Historiallisen ajan esinelöytöjen tuntemus, luettelointikokemus, sisällönkuvailun osaaminen, ajantasaisen ICT-taidot, sujuva suomen kielen taito ja kyky itsenäiseen työskentelyyn. 36h 15min.

  • Kaupunginmuseo, Heini Hämäläinen heini.hamalainen(a)hel.fi
   • Päivätyö, 2934,91 €/kk, haku päättyy 31.05.2021

  Projektityöntekijä

  Työtehtävä: Etädigituen antamiseen ja toiminnan kehittämiseen liittyvät työt. Asiakkaiden neuvonta digipalveluiden ja -laitteiden käytössä puhelimitse ja tietokoneen etäyhteyden kautta. Edellytykset tehtävän hoitamiseksi: IT-tuen työkokemus tai yleinen IT-alan tuntemus, keskeisten kansalaisten käyttämien järjestelmien, ohjelmistojen ja laitteiden tuntemus sekä hyvät vuorovaikutustaidot. 36h 15min.

  • Viestintäosasto/ Osallisuus ja neuvonta/ Vuorovaikutustiimi, Heli Rantanen heli.rantanen(a)hel.fi
   • Päivätyö, 2634,75 €/kk, haku päättyy 13.02.2021

  Työnjohtaja 

  Avotyötoimintaan on perusteilla pienimuotoinen pesula- ja toimitilahuollon piste Koskelaan Hopeatie 6. Avotyötoiminnan tehtävänä on järjestää työtoimintaa pitkäaikaistyöttömille helsinkiläisille tavoitteena heidän työllistyminen tai opiskelu. Tehtävään kuuluu pesula- ja toimitilahuollon sekä työtoiminnan organisoiminen ja työtoiminnassa olevien henkilöiden ohjaus ja tukeminen. Tehtävä edellyttää siivouspalvelualan työtehtävien ja tekstiilihuollon hallintaa sekä toiminnan suunnittelukykyä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Edellytyksenä alan koulutus tai muulla koulutuksella ja työkokemuksella hankittu soveltuva pätevyys ja osaaminen. Työaika 38 h 15min. 

  • Pesula, Anne Valppu-Vanhainen anne.valppu-vanhainen(a)hel.fi  
   • Päivätyö, palkka 2137,13 €/kk, haku päättyy 15.03.2021 

  Työnsuunnittelija

  Työtehtävä: Tehtäviin kuuluu kaupungin velvoitetyöllistettävien prosessista huolehtiminen. Tärkeitä erillisiä tehtäviä ovat yhteydenpito kaupungin rekrytoiviin esihenkilöihin sekä Uudenmaan TE-toimistoon. Työssä on runsaasti myös asiakaskontaktointia ja velvoitetyöllistettävien asiakkaiden sekä työpaikkojen yhdistämistä. 36h 15min.

  • Työvoima ja maahanmuutto, Tomi Meuronen tomi.meuronen(a)hel.fi
   • Päivätyö, 2634.33 €/kk, haku päättyy 18.03.2021

  Autonkuljettaja 

  Työtehtävän kuvaus: Osana Stadin safkan ruoka-aputoimintaa autonkuljettaja kuljettaa hävikkiruokaa kaupoista terminaalille ja sieltä eteenpäin ruoka-aputoimijoille. Autonkuljettajanpääasiallisena tehtävänä on ajaa ruokatoimituksia pakettiautolla sekä purkaa ja lastata kuormia. Työhön sisältyy myös vastaanotettavan ruoan laadunvalvontaa ja asiakaspalvelua. Lisäksi työhön kuuluu autojen siistimiseen ja kunnon tarkastamiseen liittyvää kunnossapitotyötä ja tarvittaessa osallistumista muihin terminaalin töihin kuten varastointiin, ruoan lajitteluun ja kunnostukseen sekä kuormien pakkaamiseen. 

  Edellytykset tehtävän hoitamiseksi: Tehtävä edellyttää suomen kielen taitoa, B-ajokorttia, hyvää kuljetusjärjestelyjen hallintaa sekä valmiuksia hallita sähköisiä sovelluksia ja elintarviketurvallisuussäädöksiä. Tehtävässä menestyminen vaatii myös riittävää fyysistä kuntoa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon yllättävissäkin tilanteissa. Parhaat valmiudet työhön antaa ammatillinen tutkinto logistiikka-alalta, muu soveltuva toisen asteen koulutus tai työkokemus kuljetustehtävistä. Tehtävään valittavalta otetaan huumausainetesti. Viikkotyöaika 38h 15min. 

  • Stadin safkan hävikkiruokaterminaali, anni.heinala(a)hel.fi 
   • Päivätyö. 2000 €/kk. Ilmoitus vanhenee21.03.2021 

  Talonmies-vahtimestari 

  Työtehtävän kuvaus: Kiinteistön pienkorjaus ja asiakaspalvelutehtävät. Edellytykset tehtävän hoitamiseksi: Aiempi kokemus tehtävistä. Sosiaalisuus. Viikkotyöaika 38h 15min. 

  PALAA TAKAISIN